پست‌ها

خاوربار شهرستان و کامیونت شهرستان

تصویر
  در حمل و نقل زمینی بیشترین بار به جهت تعداد دستگاه در گیر میتوان از خاور بار شهرستان یا کامیونت شهرستان یاد کرد. اما به راستی خاور بار شهرستان یا کامیونت شهرستان برای بارگیری دارای چه مشخصاتی است . کامیونت شهرستان به جز بنز خاور که بقیه برند ها مانند الوند و کاویان و ایسوزو و….را شامل میشود. خاور شهرستان از تهران به سایر شهرهاو شهرستان ها: کامیونت شهرستان که به جهت شرایط سلامت بار به مسقف و رو باز تقسیم بندی میشود . خاور بار شهرستان یا کامیونت شهرستان که بیشتر منظور از ان نوع مسقف است شامل شهرهای مختلف میشود. خاور شهرستان از تهران به اصفهان یا کامیونت شهرستان به اصفهان: با توجه به صنعتی بودن اصفهان و وجود کارخانه های مختلف تولیدی وجود خاور مسقف بسیار زیاد است. وجود این تعداد ماشین مسقف باعث تعدیل قیمت ان میشود به گونه ای که قیمت ان تقریبا ارزان تر بقیه جاهاست. از طرفی  خاور بار شهرستان  از تهران به سایر نقاط اصفهان بسیار مناسب بو.ده و کامیونت شهرستان را ارزان مینماید. کامیونت روباز از تهران به شهرستان های اصفهان این نوع کامیونت های شهرستان یه خاوریار شهرستان از اصفهان سنگ و تره بار ب